O BEPOLPLAST

PROJEKTY UNIJNE
Image module

ZPH Bepolplast I  Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben ,Łukasz Bęben Sp.J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Podniesienie konkurencyjności    firmy  Bepolplast I Sp.J dzięki poszerzeniu asortymentu o wyroby dwukomponentowe otrzymywane  w jednym procesie technologicznym”.

 

Celem projektu jest  podniesienie poziomu innowacyjności i  pozycji konkurencyjnej firmy Bepolplast na rynku europejskim.  

Planowane efekty

  • wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego wyrobu wykonanego w technologii formowania wtryskowego w ramach jednego procesu technologicznego.
  • zwiększenie nakładów na prace B+R oraz trwała ochrona własności intelektualnej
  • zdobycie nowych rynków zbytu w kraju i zagranicą;
  • zwiększenie poziomu sprzedaży
  • wzrost zatrudnienia

Wartość projektu 1 906 653,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 007 581,25 PLN

Masz pytanie ?

Skontaktuj sie z nami


Image module
ZPH Bepolplast I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben ,Łukasz Bęben Sp.J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego montażu gniazd sprężyn gazowych”
Celem projektu jest opracowanie znacząco ulepszonej technologii montażu gniazd sprężyn gazowych.
Planowane efekty:
  • lepsza i szybsza obsługa wieloletniego kontrahenta
  • możliwość ubiegania się się o podobny kontrakt z innym producentem wyrobu finalnego
  • polepszenie stanu BHP
  • zwiększenie mocy produkcyjnych
  • możliwość rozszerzenia oferty o nowe typy produktu

Wartość projektu : 334 560,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 231 200,00 PLN