header-projekty

logo_fundusze_2017

ZPH Bepolplast I  Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben ,Łukasz Bęben Sp.J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Podniesienie konkurencyjności    firmy  Bepolplast I Sp.J dzięki poszerzeniu asortymentu o wyroby dwukomponentowe otrzymywane  w jednym procesie technologicznym”.

Celem projektu jest  podniesienie poziomu innowacyjności i  pozycji konkurencyjnej firmy Bepolplast na rynku europejskim.

Planowane efekty

  • wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego wyrobu wykonanego w technologii formowania wtryskowego w ramach jednego procesu technologicznego.

  • zwiększenie nakładów na prace B+R oraz trwała ochrona własności intelektualnej

  • zdobycie nowych rynków zbytu w kraju i zagranicą;

  • zwiększenie poziomu sprzedaży

  • wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 1 906 653,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 007 581,25 PLN

logo_fundusze

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Spółka uzyskała dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa na realizację projektów

  • • UDA-RPPK.01.01.00-18-103/08 Zakup nowoczesnego centrum elektroerozyjnego oraz frezarskiego przez firmę Bepolplast I Sp.J z miejscowości Żarnowiec
  • • UDA-RPPK.01.01.00-18-652/09 Podniesienie konkurencyjności firmy Bepolplast I Sp.J dzięki zakupowi innowacyjnych urządzeń oraz rozbudowie hali produkcyjnej w Żarnowcu.
  • • UDA-RPPK.01.01.00-18-140/13 Inwestycja w innowacyjne technologie- źródłem sukcesu firmy sektora wysokiej szansy ZPH Bepolplast I Sp.j.
  • • UDA-RPPK.01.01.00-18-471/13 Optymalizacja procesów technologicznych realizowanych w firmie ZPH Bepolplast I S.J. poprzez wdrożenie innowacji.