RODO

Szanowni Państwo

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Klauzula informacyjna

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Handlowy Bepolplast I  Małgorzata Bęben ,Wojciech Bęben ,Łukasz Bęben Spółka  Jawna  NIP  684 18 70 843  REGON: 370363954, KRS: 0000103009,  prowadząca działalność pod adresem Żarnowiec  282 ,38-460 Jedlicze  zwany dalej ZPH  Bepolplast I  sp.j.

W jakim zakresie i  jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Firma  ZPH  Bepolplast I  sp.j. przetwarza Państwa dane osobowe maksymalnie w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres firmy, stanowisko, adres e-mail,  numer telefonu.

Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach:

  1. a) wykonania umowy zawartej z ZPH Bepolplast I  j.  – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
  2. b) przekazywania informacji technicznych, handlowych, marketingowych,- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu ZPH Bepolplast I  j.  do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  3. c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
  4. d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa ZPH Bepolplast I j., do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  5. e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa ZPH  Bepolplast I  j. , przez okres obowiązywania gwarancji lub rękojmi ;

Komu przekazujemy Państwa dane?

Dostęp do powierzonych Spółce danych osobowych będzie przysługiwał wspólnikom Spółki, upoważnionym przez  Administratora  pracownikom i współpracownikom. W związku z celami przetwarzania danych odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,   wniesienia sprzeciwu ,cofnięcia zgody  na przetwarzanie w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem ZPH  Bepolplast I  Małgorzata Bęben ,Wojciech Bęben ,Łukasz Bęben Spółka Jawna Żarnowiec 282   38-460 Jedlicze lub wysyłając maila na adres: ksiegowosc@bepolplast.com  Mają Państwo  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Phone: +48 13 43 805 88 ,  : +48 13 43 522 79    Fax: +48 13 44 405 95

Image module