header-formy

Oferujemy :

  • projektowanie i wykonawstwo narzędzi – formy wtryskowe, matryce kuźnicze, wykrojniki – na podstawie dostarczonych rysunków 2D, modeli w plikach elektronicznych, wzorców detalu lub określonych założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych wzorców detalu lub określonych założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
  • regenerację i naprawę form wtryskowych i narzędzi specjalnych

Realizujemy pełen proces produkcyjny od fazy pomysłu, aż po gotowy wyrób .

Każda forma wtryskowa przed oddaniem klientowi zostaje przetestowana w dziale przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Cell 1
Cell 1