JAKOŚĆ

PRODUKCJA FORM WTRYSKOWYCH ORAZ ELEMENTÓW Z TWORZYW

Zakład posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem DET NORSKE VERITAS, System Zarządzania Jakością w zakresie produkcji kształtek technicznych z tworzyw sztucznych, form wtryskowych i narzędzi specjalnych zgodny z EN-ISO 9001:2015

Po raz pierwszy otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność naszego systemu jakości z obowiązującą wówczas normą 6 marca 2000 r.

Image module