JAKOŚĆ

PRODUKCJA FORM WTRYSKOWYCH ORAZ ELEMENTÓW Z TWORZYW

Zakład posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem DET NORSKE VERITAS, System Zarządzania Jakością w zakresie: produkcja z tworzyw sztucznych, form wtryskowych i narzędzi specjalnych zgodny z EN-ISO 9001:2015

Po raz pierwszy otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność naszego systemu jakości z obowiązującą wówczas normą 6 marca 2000 r.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w zakresie : produkcja kształtek z tworzyw sztucznych , form wtryskowych i narzędzi specjalnych