O BEPOLPLAST

PROJEKTY UNIJNE
Logotypy projektów unijnych-Logo Funduszów europejskich z napisem:

ZPH Bepolplast I  Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben ,Łukasz Bęben Sp.J. realizuje projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 pn. „Poszerzenie oferty firmy ZPH Bepolplast I Sp. J. o innowacyjne wyroby i usługi dzięki wdrożeniu technologii ablacji laserowej”.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i pozycji konkurencyjnej firmy Bepolplast I na rynku krajowym i europejskim, uniezależnienie się od wahań koniunktury na dotychczasowych rynkach.

Planowane efekty

 • wprowadzeniu na rynek nowych i ulepszonych produktów wytwarzanych z zastosowaniem w technologii ablacji laserowej
 • wpisanie się firmy Bepolplast I w europejski trend poprawy wydajności poprzez funkcjonalizację powierzchni
 • wdrożenie wyników prac B+R i ich kontynuacja
 • zwiększenie poziomu sprzedaży
 • zatrudnienie do projektu 2 osób o wysokich kwalifikacjach przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji

Wartość projektu 4 840 683,48PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 558 084,75 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Logotypy projektów unijnych-Logo Funduszów europejskich z napisem:

ZPH Bepolplast I  Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben ,Łukasz Bęben Sp.J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. „Podniesienie konkurencyjności    firmy  Bepolplast I Sp.J dzięki poszerzeniu asortymentu o wyroby dwukomponentowe otrzymywane  w jednym procesie technologicznym”.

 

Celem projektu jest  podniesienie poziomu innowacyjności i  pozycji konkurencyjnej firmy Bepolplast na rynku europejskim.  

Planowane efekty

 • wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego wyrobu wykonanego w technologii formowania wtryskowego w ramach jednego procesu technologicznego.
 • zwiększenie nakładów na prace B+R oraz trwała ochrona własności intelektualnej
 • zdobycie nowych rynków zbytu w kraju i zagranicą;
 • zwiększenie poziomu sprzedaży
 • wzrost zatrudnienia

Wartość projektu 1 906 653,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 007 581,25 PLN


logotyp funduszy unijnych
ZPH Bepolplast I Małgorzata Bęben, Wojciech Bęben ,Łukasz Bęben Sp.J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii zautomatyzowanego montażu gniazd sprężyn gazowych”
Celem projektu jest opracowanie znacząco ulepszonej technologii montażu gniazd sprężyn gazowych.
Planowane efekty:
 • lepsza i szybsza obsługa wieloletniego kontrahenta
 • możliwość ubiegania się się o podobny kontrakt z innym producentem wyrobu finalnego
 • polepszenie stanu BHP
 • zwiększenie mocy produkcyjnych
 • możliwość rozszerzenia oferty o nowe typy produktu

Wartość projektu : 334 560,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 231 200,00 PLN